Visie en Methoden van EvaH

Ieder mens is uniek!

Dit uitgangspunt maakt het belangrijk om begeleiding 'op maat' te maken. Bij EvaH kun je terecht voor psychosociale therapie, coaching en relatietherapie. Jij verdient immers de begeleiding die het best bij jou past en samen gaan we op zoek naar die persoonlijke begeleidingsvorm. Deze visie betekent voor mij dat ik naast een goede bedrijfsvoering mijn eigen professionaliteit up to date houdt. Dat ik aangesloten ben bij een erkende beroepsvereniging die mijn professionaliteit toetst en die het mogelijk maakt dat de consulten vergoed kunnen worden door je ziektekostenverzekering.

Psychosociale therapie

Binnen psychosociale therapie zijn diverse benaderingen mogelijk om je te leren op een andere manier om te gaan met de problemen die je ervaart.

Voorbeelden van methodes die o.a gebruikt worden zijn:
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and commitment therapie (ACT)
 • Mediation
 • Mindfulness
 • Counseling
 • Narratieve therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Bij alle benaderingen staat centraal dat de therapie cliëntgericht is, ze je helpen naar het hier-en-nu te kijken zonder daarbij voorbij te gaan aan de ervaringen uit eerdere levensfasen. Jij staat met jouw hulpvraag centraal. Het zelf genezend en probleemoplossend vermogen wordt geactiveerd.

Coaching

Bij EvaH wordt bij coaching uitgegaan van ontwikkelingsgerichte coaching. Deze methode is ontwikkeld door Rudy Vandamme. Hij heeft het zogenaamde Vork- model ontwikkeld.
Ontwikkeling vindt plaats langs vier tanden van de vork, de zgn. 4 sporen.
 1. Het project-spoor. Hierin staat de vraag centraal WAT wil je bereiken.
 2. Het zelfsturing-spoor. Hierin staat de vraag HOE ga jij je project realiseren centraal.
 3. Het identiteit-spoor. Hierin staat de vraag centraal WIE ben je, en dat in combinatie met datgene wat jij wil gaan bereiken.
 4. Het Groter geheel-spoor. Hierin staat de vraag WAARTOE behoor je. Van welk groter geheel maak je onderdeel uit.

Bij de oplossingsgerichte methode ontwikkel je naast een gewenste oplossing ook een manier om jezelf te leren sturen (zelfsturing). De methode past bij jou als persoon (identiteit) en maakt deel uit van jouw positie in jouw leven (groter geheel). Daardoor kan een vergelijkbaar probleem een volgende keer effectiever door jezelf aangepakt worden.

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. Ook hiervoor kun je bij EvaH terecht. Het is een methode die gebruikt word in de begeleiding van partnerrelaties. Relatietherapie is erop gericht om relationele problemen tussen partners op te lossen. Zijn er spanningen, ergernissen of ruzies binnen jouw relatie en kom je er samen niet meer uit? Dan kan relatietherapie je daarbij helpen.

Er wordt gekeken naar de gevoelens en beleving van beide partners. Om diepgaand aan je relatie te werken, is het van groot belang dat jullie goed communiceren met elkaar. Relatietherapie kan je helpen de momenten waarop het mis gaat, zelf te leren herkennen zodat er tijdens het 'verkeerd' communiceren al ingegrepen kan worden. In de daarop volgende fase gaan we kijken of er nieuwe omgangspatronen gecreëerd kunnen worden waardoor de neerwaartse spiraal omgebogen kan worden naar een opwaartse spiraal.

Bij relatieproblemen lijdt de intieme relatie vaak ook. Een belangrijk onderdeel van die intieme relatie is seksualiteit. Relatie- en of sekstherapie kan je helpen bij het bespreekbaar maken van diepliggende problemen en het zoeken naar acceptabele oplossingen voor beide partners.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over psychosociale therapie, coaching of relatietherapie bij EvaH in Eindhoven? Neem dan contact op via e-mail, of bel naar 06-21107146.
praktijkruimte-evah