Aanbevolen

Door de samenwerking met Kees Wouters van PMT 040 is de mogelijkheid ontstaan om binnen mijn praktijk een bijzonder aanbod te kunnen doen. Op deze pagina beschrijft Kees wie hij is en wat Psychomotorische Therapie voor jou zou kunnen betekenen.

Wat is Psychomotorische Therapie

Soms is praten over problemen niet voldoende om tot verandering te komen. We rationaliseren veel weg, ofwel: je zit teveel in je hoofd en te weinig in je lijf. Bewegingspatronen, lichaamshouding en lichaamssignalen geven veel informatie over jezelf en hoe je je verhoudt tot anderen. Bij psychomotorische therapie (PMT) kun je je door middel van beweging en lichaamservaring bewuster worden van jouw gevoelens, drijfveren en behoeften. Veranderingsprocessen komen op gang als je je meer bewust gaat worden hiervan. Bij PMT sta je stil bij wat je ervaart en geef je daar betekenis aan. Ook kunnen nieuwe ervaringen worden opgedaan door te oefenen met ander gedrag. Bij PMT gebeurt dat middels bewegingsvormen vanuit sport en spel en vanuit diverse lichaamsgericht therapieën.
Bij een controlled approach oefening ontdekt een cliënt dat zij veel te laat haar grenzen aangeeft. Ze doet dat ook wanneer haar man erg tegen haar tekeer gaat. Bij een oefening herkent een client dat hij voor niemand wil wijken en daardoor snel in een conflict verzeild raakt. In een oefening waarbij een bal wordt over gekaatst oefent een cliënt om zich niet te laten beïnvloeden door het gedrag van de ander.

Wie ben ik

Ik ben Kees Wouters; psychomotorisch therapeut en partnerrelatietherapeut. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de klinische en ambulante hulpverlening. Vanuit mijn affiniteit met bewegen ben ik de VO-Psychomotorische therapie gaan doen in Amsterdam en in 1995 afgestudeerd. Daarnaast heb ik de 1 jarige opleiding Lichaamsgerichte aspecten van psychotherapie volgens Pesso gevolgd, ook in Amsterdam. Als PMT-er heb ik veel ervaring opgedaan met agressieproblematiek. Binnen mijn huidige werk kwam ik meer in aanraking met huiselijk geweld. Om me meer te verdiepen en bekwamen in het werken met paren en gezinnen heb ik de opleiding partnerrelatietherapie aan de Interactie Academie in Antwerpen gedaan. Kernwoorden waren: verbreden i.p.v. versmallen; visies i.p.v. waarheden. Mensen hebben hun eigen verhalen over hun leven. In die verhalen ben ik geïnteresseerd en van daaruit werk ik. Ik leer van mensen, mensen leren van mij, mensen leren van elkaar.

Voor wie

  • Als je moeite hebt om je emoties te beheersen.
  • In het bijzonder als je je woede onder controle wilt houden.
  • Als je te maken hebt in je werk met agressieve klanten.
  • Je wilt je grenzen leren herkennen en beter aangeven.
  • Als je wilt voorkomen dat conflicten in je relatie met je partner of je kind escaleren in geweld.
  • Als je vastloopt in je relatie.
Aanbevolen